Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Nya effekter #2 - Kronotropi revisited

2010-05-08 @ 20:41:45

Förändra skeende
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Permanent.
Effekten gör någonting ogjort. Dock måste det som görs ogjort vara av ringa betydelse, så som att trampa i en vattenpöl eller välta ett glas vatten. Finner spelledaren att händelsen är av betydelse fungerar effekten inte. Istället räknas detta då som ett sant järtecken, eftersom magikern inser att effekten inte fungerade varvid händelsen måste vara av framtida betydelse. För varje magnitud kan man förändra ett skeende upp till en timme bakåt i tiden.

Öka tid
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Temporär.
Effekten snabbar upp tiden inom ett litet område (en kvadratdecimeter) eller för ett litet föremål (en ros eller ett glas mjölk). Under loppet av några sekunder passerar åtskillitgt mer tid. För varje extra filement som läggs till effekten fördubblas mängden materia som påverkas. Den tid som passerar är lika många dagar som effektens varaktighet i minuter.

Minska tid
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Permanent
Effekten påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Tiden för detta föremål passerar med halv hastighet. Extra filament halverar tiden som passerar eller fördubblar mängden materia som påverkas.

Reversera tid
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Temporär.
Effekten påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Den tid som spolas bakåt är densamma som effektens varaktighet. För varje extra filement som läggs till effekten fördubblas mängden materia som påverkas. Effekter som uppnås kan vara en vissen blomma som åter blir levande eller sur mjölk som blir drickbar. En trasig mugg kan lagas. Sår och skador "läker" dock inte.

Psykometri
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Momentan
Effekten låter magikern se vad ett föremål "upplevt" det senaste dygnet. Beroende på vad det är för ett objekt magikern läser av kommer bilderna i olika form. En sten kan lägga märke till någon som passerat, en nygjord tavla kan visa hur konstnären ser ut, och så vidare. Som regel kan spelledaren ge en tydlig bild eller besvara en fråga för varje filament som är lagt i effekten. Dessutom fördubblas tiden som skådas för varje filament.
Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig!
Länk:

Kommentar: