Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

De soldiska hertigarnas soldater

2009-08-12 @ 15:01:33


Klicka på de enskilda soldaterna för att förstora.

Från vänster: Ätten Sol och måne av Östmark, Ätten Larnbrou av Västerbrygga, Ätten Grokk av Trollhems berg, Ätten Leijon av Soldarn, Ätten Två lansar av Kathar, Ätten Silversparre av Jhamalo Tamatz, Ätten Solstjärna av Hadarlons skogar, Ätten Leijon av Borons ängar, Ätten Wacht av Daan Hammal.Nya effekter #1

2009-08-09 @ 16:50:15

Tända
Pyrotropi: 1+, Räckvidd: Avstånd, Varaktighet: Momentan*.
*Effekten kan inte göras Provisorisk eller Permanent.
Effekten skapar en punkt som har 2 i antändningsvärde för varje filament i effekten. Med endast 2 i antändningsvärde går bara ljus och oljelyktor att tändas, inte facklor.

Registrera bild
Ikonotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Momentan*.
*Effekten kan inte göras Permanent.
Effekten kopplas alltid till en annan magisk effekt och ritar på lämpligt material ner det den andra effekten registrerar. Det krävs alltid lika många filament till Registrera bild som det krävdes för ”baseffekten”.

Registrera skrift
Semotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Momentan*.
*Effekten kan inte göras Permanent.
Effekten kopplas alltid till en annan magisk effekt och skriver på lämpligt material ner det den andra effekten registrerar. Det krävs alltid lika många filament till Registrera skrift som det krävdes för ”baseffekten”.

Codex Visjash Jaenair Veshin

2009-08-06 @ 20:43:02

"Blixt" [3]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (30 meter).
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen kallar ner en åskvigg från himlen som ger Ob3T6 Trauma och Ob3T6 Smärta. Läder och tjockt tyg plockar bort fem av denna skada.

"Osynlig" [3]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob4T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 3 rundor.
Räckvidd: Beröring..
Varaktighet: Provisorisk.
*Transformering av 3 filament till 2 ataxatropiska filament.
Så länge besvärjaren behåller fokus är det en nivå svårare (Ob1T6) att upptäcka honom eller de personer han vidrör.

"Hela Trauma" [1]
Färdigheter: Alstra termotropi (Ob2T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 2 Rundor.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
*Transformering av 2 filament till 1 biotropiskt filament.
Besvärjelsen läker Ob1T6 Trauma. Den kan bara användas på samma person en gång varje dygn.

 "Ljus" [2]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob3T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob2T6).
Tidsåtgång: 2 rundor.
Räckvidd: Beröring (area 1 meter).
Varaktighet: Provisorisk.
*Transformering av 2 filament till 1 ataxatropiskt filament.
Besvärjelsen låter någonting han vidrör stråla med samma ljusstyrka som en fackla.

"Skimmer" [2]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob2T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Temporär (1 minut).
Besvärjelsen gör att magikerns yttre börjar flimmra  och flyta ut i kanterna. Magikerns exakta position blir svårbestämd. Därmed är det två nivåer svårare (?Ob2T6) att träffa honom med någon form av vapen.Samtidigt har besvärjaren svårt att uppfatta omvärlden korrekt och får även han två nivåer (Ob2T6) svårare på alla anfallsmanövrar.


Ladda ackumulator [1]


Krav för fritt improviserad magi (ny regel)

2009-08-02 @ 19:14:39

Den fritt improviserade magin (en frivillig regel som finnes i MM-48)  kan bli otroligt mäktig genom sin flexibilitet. Genom att skapa förkunskapskrav i form av färdigheter begränsar man den Improviserade magin och gör den samtidigt mer "verklighetstrogen". Innan man slår slaget för att se om man kommer på en viss effekt slår man således mot en viss passande färdighet. Detta slag måste lyckas.

Nedan följer förslag på färdigheter sorterade efter vilken aspekt de passar väl med.

 • Kronotropi - Räkning / Spådom
 • Nomotropi - Filosofi / Teoretisk magi
 • Ataxatropi - Filosofi / Teoretisk magi
 • Termotropi - Läkekonst
 • Kryotropi - Överlevnad
 • Fototropi - Söka
 • Skototropi - Gömma
 • Psykotropi - Övertala / Schamanism
 • Biotropi - Läkekonst
 • Nekrotropi - Ockultism
 • Heliotropi - Astrologi
 • Selenotropi - Astrologi
 • Astrotropi - Astrologi
 • Pyrotropi - Hantverk Grovsmed / Hantverk Ljusmakare
 • Geotropi - Metallurgi
 • Hydrotropi - Sjömanskap
 • Pneumotropi - Musik / Väderkännedom
 • Ikonotropi - Hantverk Målare
 • Semotropi - Skriva / Hantverk Kalligraf

Listan är långtifrån komplett. Till exempel passar Färdigheten Övertala till den Kryotropiska Effekten Kallsinnighet. Likalades skulle man kunna tänka sig ett slag mot Förföra för att lyckas med den Termotropiska Effekten Passion.

Det är dock alltid upp til Spelledaren om en viss färdighet passar till en viss effekt, bara detta beslut är konsekvent. Många hantverksfärdigheter är extra passande och kan rimligtvis krävas av rollpersoner som använder mycket Improviserad magi.


Angående dvärgisk magitradition

2009-08-02 @ 17:14:13

Dvärgarnas magitradition är vida känd som oerhört kraftfull och har, i likhet med alvernas, haft många tusen år på sig att utvecklas och förfinas. Det är traditionens gamla anor som är dess styrka men likväl dess svaghet.

För det första är dvärgisk magi hårt knuten till Stenens Hjärta och den dvärgiska religionen över lag. Dvärgisk magiteori är mycket gammal, regelstyrd och ritualiserad. Därmed är den även rigid, stel och har svårt för att utvecklas.

Ett exempel på ritualiseringen i dvärgisk magitradition är det faktum att den dvärgiske magimästaren endast alstrar de fyra elementen, något som leder till två stora problem. Först och främst existerar det inga psykotropiska besvärjelser inom dvärgisk magi. Detta tycks hänga ihop med att man inom dvärgisk kultur håller hårt på heder och moralkänsla, och därmed kan psykotropi uppfattas som tabu. Krävs ändå manipulation av tankar och känslor löser man ofta detta genom att finna effekter liknande de psykotropiska inom framförallt de astrala aspekterna.

Det andra problemet som uppkommer då dvärgarnas magi följer strikta regler och endast alstrar elementaraspekter är att deras magi som regel tar längre tid att utföra. Eftersom dvärgar inte tillåts alstra psykotropi eller biotropi, vilka är de två vanligast förekommande alstringsaspekterna, tvingas man ofta transformera och därmed direkt eller indirekt förlänga besvärjelsernas tidsåtgång. Inte heller tillåts man extemporera, vilket gör dvärgisk magi mindre flexibel än kort sagt alla andra magitraditioner av betydelse.

Det slutgiltiga resultatet av ovan nämnda problematik har format dvärgisk magitradition till det den är idag. Man använder sig mycket av rena elementarformler och många dvärgiska magimästare som fokuserar på just besvärjelsen är monomantiker. Istället för snabba och lättillgängliga besvärjelser bygger man magiskt kunnande på avancerade ritualer med lång verkan och stor kraft. Även alkemin är något som dvärgisk magitradition är känd för.


Varaktighet (ny regel)

2009-08-01 @ 20:26:28

Istället för att lägga till en extra minut eller timme för varje svårighetsökning dubblera man temporära besvärjelsers och ritualers varaktighet.

Dvärgisk demonologi

2009-08-01 @ 02:44:27

Genom analys av Vohn-norn kan man utröna åtta gånger åtta sanna namn på demoner. Dessa är de 64 demoner vilka tillåts nedkallas. 32 av demonerna är Rang 1, 16 Rang 2, 8 Rang 3, 4 Rang 4, 2 Rang 5 och en av Rang 6. Den åttonde demonen är av Rang 8. Dvärgar använder enbart dessa 64 typer av demoner, vilket i sin tur innebär att de alltid har demonens sanna namn. Detta onödiggör effekten Identifiera och är en av anledningarna till varför dvärgiskt artefaktskapande är så pass effektivt och relativt enkelt som det faktiskt är.

Dessutom har inga andra magiker lyckats nedkalla den typ av demoner som dvärgarna nedkallar utan att använda sig av en dvärgaartefakt (oftast stulen) innehållande just en demon av detta slaget.

Vidare ryktas det även att det finns 8 eller 64 demoner av rang 7 som ännu inte är identifierade i Vohn-norn.


Metaeffekterna (ny regel)

2009-08-01 @ 02:41:55

Då man räknar ut hur många filament som ska användas till effekter som provisera, beröring och liknande räknar man hur många filament effekterna kräver i sin ”råa” form. Med andra ord hur många filament som används utan att modifieras vad gäller ökat avstånd, varaktighet, radie, minskad svårighet, et cetera.

Bortser man från den här regeln kan man tvingas lägga oerhörda mängder filament på delar i besvärjelsen eller ritualen som inte borde dra särskilt mycket magi.

Ett exempel är om man vill göra en besvärjelse som är personlig till en avståndsbesvärjelse. Enligt Eons grundregler lägger du då effekten i, låt säga, magnitud 1 och därefter en Beröring 1 och en Avstånd 2. Med denna regel lägger man effekten 1, Beröring 1 och Avstånd 1.

Besvärjelsers varaktighet (ny regel)

2009-08-01 @ 02:39:28

Varaktigheten för besvärjelser måste inte bestämmas vid formaliseringen. För varje minut man vill lägga till varaktigheten ökar svårigheten för alla slag för Besvärjelse med en nivå (+Ob1T6).


Magiska varelser i ceremonier (ny regel)

2009-08-01 @ 02:36:11

Magiska varelser som frammanas genom ceremonier blir automatiskt kontrollerade som om slaget för reaktion vore perfekt. Detta gäller inte demoner.


Hål i mitten (ny regel)

2009-08-01 @ 02:34:42

Vissa besvärjelser med Beröring och Area påverkar även magikern. Detta är inte alltid önskvärt. Genom att öka svårigheten för Besvärjelse med en nivå (+Ob1T6) får effekten ett ”hål” i mitten som gör att magikern inte påverkas. För varje extra ökning i svårighet ökar hålets radie enligt normala regler för detta (med andra ord ger en svårighetsökning på två nivåer ett hål med en meters radie, tre nivåers ökning ger två meters radie, osv).

Regeln kan appliceras på Besvärjelser, Ritualer och Ceremonier.


Flera besvärjelser (ny regel)

2009-08-01 @ 02:32:44

Det är möjligt att lägga upprepade temporära och provisoriska besvärjelser (inte ritualer) genom att för var gång man lägger magin höja alla svårigheter med en nivå (+Ob1T6).


Förlänga bedjandet (ny regel)

2009-08-01 @ 02:26:42

Fördubblad tid för de olika momenten i ritualer ger –Ob1T6. Detta gäller även då man ber om filament. Detta bestäms då Ceremonien ”formaliseras” och görs tydligt genom att det i beskrivning av ceremonin står följande: ”Alla deltagares slag mot Qadosh är en nivå lättare (-Ob1T6). Dock ör svårigheten aldrig lägre än Ob1T6.” Självklart kan svårigheterna sänkas ytterligare genom ytterligare fördubblingar av tiden. Effekten är att ritualer kan göras kraftfullare än tidigare då åtskilligt fler teotropiska filament kan begäras.