Neon Genesis Evangelion (the TV series)

År 2000 inträffar vad som kommer kallas "the Second Impact", en fruktansvärd katastrof på Antarktis som vrider Jordens axel och översvämmar stora delar av den bebodda världen. Naturkatastrofen och efterföljande krig utplånar den stora majoriteten av mänskligheten.

Fjorton år senare, i Tokyo-3, pågår ett militärt projekt vars syfte tycks vara att rädda resterna av den mänskliga civilisationen undan fruktansvärda jättar kallade "Angels". Projektet kallas Evangelion.

Ovetandes om sin betydelse anländer den unge Shinji till staden och tvingas snabbt sätta sig vid rodret för EVA 01, en gigantisk robot av kött och stål. Snart tätnar intrigen och det visar sig att NERV, den organisation som konstruerar EVA-maskinerna, har mycket altruistiska mål.


Jag har tidigare recenserat Neon Genesis Evangelion i serie-format. TV-serien följer samma storyline även om den emellanåt avviker och lägger till. Berättelsen är huvudpersonen Shinji Ikari, en fjortonårig pojke som lider av depression och mindervärdeskomplex. Han finner någon form av syfte och rättfärdigande av sin egen existens i att styra de stora EVA-robotarna, samtidigt som just detta plågar honom svårt.

Allteftersom fler Angels attackerar lär man känna åtsilliga av seriens karaktärer. Och det är verkligen här Neon Genesis Evangelion skiner som en klar sol. Inledningsvis tycks berättelsen vara väldigt fokuserad på action och stora robotar men snart inser man att viktigare är karaktärernas djup, deras psykologiska hälsa och deras kamp mot sina inre demoner.

Huvudskaparen i Gainax-teamet, Hideako Anno, led själv av svår depression under åren innan serien gjordes och har i NGE försökt visa sin egen kamp genom de karaktärer som hela tiden slåss mot sin egen otillräcklighet, rädsla och andra psykologiska problem. Karaktärer som kan tyckas ytliga inledningsvis växer allteftersom man lär känna deras historia. Ingen agerar "schablonartat".

Själva animationerna är inte av bästa sorten. Designmässigt finns det ingenting att klaga på men tack vare enorma budgetneddragningar blev kvaliteten rejält lidande. Detta är dock något som åtgärdas i de tre planerade långfilmerna, varav den första, Evangelion 1.0: You are (not) alone, kom 2007. Dessa återberättar (och, ryktas det, omberättar) hela TV-seriens storyline.


Neon Genesis Evangelion utspelas i 26 tjugominutersavsnitt som ursprungligen sändes i Japan 1995-96. Ungefär halvvägs genom serien försämras kvaliteten märkbart, och detta sker i samband med en ändring av fokus från det materiella till det själsliga eller psykologiska. De två sista avsnitten är ett märkligt hopklipp av bilder och text som i huvudsak visar på Shinjis inre kamp då det så kallade "Instrumentality Projekt" införlivas och mänskligheten tvingas ta ett kliv frammåt i evolutionen. Utan att avslöja för mycket fick dessa avsnitt enorm kritik, framförall eftersom de var (är) väldigt svåra att förstå. Ett "alternativt" slut finner man i långfilmen The End of Evangelion.


Monstertomtens betyg:
None

RSS 2.0