Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Magiska varelser i ceremonier (ny regel)

2009-08-01 @ 02:36:11

Magiska varelser som frammanas genom ceremonier blir automatiskt kontrollerade som om slaget för reaktion vore perfekt. Detta gäller inte demoner.


Förlänga bedjandet (ny regel)

2009-08-01 @ 02:26:42

Fördubblad tid för de olika momenten i ritualer ger –Ob1T6. Detta gäller även då man ber om filament. Detta bestäms då Ceremonien ”formaliseras” och görs tydligt genom att det i beskrivning av ceremonin står följande: ”Alla deltagares slag mot Qadosh är en nivå lättare (-Ob1T6). Dock ör svårigheten aldrig lägre än Ob1T6.” Självklart kan svårigheterna sänkas ytterligare genom ytterligare fördubblingar av tiden. Effekten är att ritualer kan göras kraftfullare än tidigare då åtskilligt fler teotropiska filament kan begäras.