Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Krav för fritt improviserad magi (ny regel)

2009-08-02 @ 19:14:39

Den fritt improviserade magin (en frivillig regel som finnes i MM-48)  kan bli otroligt mäktig genom sin flexibilitet. Genom att skapa förkunskapskrav i form av färdigheter begränsar man den Improviserade magin och gör den samtidigt mer "verklighetstrogen". Innan man slår slaget för att se om man kommer på en viss effekt slår man således mot en viss passande färdighet. Detta slag måste lyckas.

Nedan följer förslag på färdigheter sorterade efter vilken aspekt de passar väl med.

 • Kronotropi - Räkning / Spådom
 • Nomotropi - Filosofi / Teoretisk magi
 • Ataxatropi - Filosofi / Teoretisk magi
 • Termotropi - Läkekonst
 • Kryotropi - Överlevnad
 • Fototropi - Söka
 • Skototropi - Gömma
 • Psykotropi - Övertala / Schamanism
 • Biotropi - Läkekonst
 • Nekrotropi - Ockultism
 • Heliotropi - Astrologi
 • Selenotropi - Astrologi
 • Astrotropi - Astrologi
 • Pyrotropi - Hantverk Grovsmed / Hantverk Ljusmakare
 • Geotropi - Metallurgi
 • Hydrotropi - Sjömanskap
 • Pneumotropi - Musik / Väderkännedom
 • Ikonotropi - Hantverk Målare
 • Semotropi - Skriva / Hantverk Kalligraf

Listan är långtifrån komplett. Till exempel passar Färdigheten Övertala till den Kryotropiska Effekten Kallsinnighet. Likalades skulle man kunna tänka sig ett slag mot Förföra för att lyckas med den Termotropiska Effekten Passion.

Det är dock alltid upp til Spelledaren om en viss färdighet passar till en viss effekt, bara detta beslut är konsekvent. Många hantverksfärdigheter är extra passande och kan rimligtvis krävas av rollpersoner som använder mycket Improviserad magi.


Varaktighet (ny regel)

2009-08-01 @ 20:26:28

Istället för att lägga till en extra minut eller timme för varje svårighetsökning dubblera man temporära besvärjelsers och ritualers varaktighet.

Metaeffekterna (ny regel)

2009-08-01 @ 02:41:55

Då man räknar ut hur många filament som ska användas till effekter som provisera, beröring och liknande räknar man hur många filament effekterna kräver i sin ”råa” form. Med andra ord hur många filament som används utan att modifieras vad gäller ökat avstånd, varaktighet, radie, minskad svårighet, et cetera.

Bortser man från den här regeln kan man tvingas lägga oerhörda mängder filament på delar i besvärjelsen eller ritualen som inte borde dra särskilt mycket magi.

Ett exempel är om man vill göra en besvärjelse som är personlig till en avståndsbesvärjelse. Enligt Eons grundregler lägger du då effekten i, låt säga, magnitud 1 och därefter en Beröring 1 och en Avstånd 2. Med denna regel lägger man effekten 1, Beröring 1 och Avstånd 1.

Besvärjelsers varaktighet (ny regel)

2009-08-01 @ 02:39:28

Varaktigheten för besvärjelser måste inte bestämmas vid formaliseringen. För varje minut man vill lägga till varaktigheten ökar svårigheten för alla slag för Besvärjelse med en nivå (+Ob1T6).


Hål i mitten (ny regel)

2009-08-01 @ 02:34:42

Vissa besvärjelser med Beröring och Area påverkar även magikern. Detta är inte alltid önskvärt. Genom att öka svårigheten för Besvärjelse med en nivå (+Ob1T6) får effekten ett ”hål” i mitten som gör att magikern inte påverkas. För varje extra ökning i svårighet ökar hålets radie enligt normala regler för detta (med andra ord ger en svårighetsökning på två nivåer ett hål med en meters radie, tre nivåers ökning ger två meters radie, osv).

Regeln kan appliceras på Besvärjelser, Ritualer och Ceremonier.


Flera besvärjelser (ny regel)

2009-08-01 @ 02:32:44

Det är möjligt att lägga upprepade temporära och provisoriska besvärjelser (inte ritualer) genom att för var gång man lägger magin höja alla svårigheter med en nivå (+Ob1T6).