Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Codex Kronomanticus (Ingmar)

2010-05-08 @ 20:40:08

Psykometrisk assimilering* [3]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen låter magikern se vad ett föremål "upplevt" de senaste fyra dygnen. Beroende på vad det är för ett objekt magikern läser av kommer bilderna i olika form. En sten kan lägga märke till någon som passerat, en nygjord tavla kan visa hur konstnären ser ut, och så vidare. Som regel kan spelledaren ge en tydlig bild eller besvara en fråga för varje filament som är lagt i effekten, det vill säga tre.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Psykometri.

Tillrättavisa* [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen gör någonting ogjort. Dock måste det som görs ogjort vara av ringa betydelse, så som att trampa i en vattenpöl eller välta ett glas vatten. Finner spelledaren att händelsen är av betydelse fungerar effekten inte. Istället räknas detta då som ett sant järtecken, eftersom magikern inser att effekten inte fungerade varvid händelsen måste vara av framtida betydelse. Det som ska förändras får ha skett som högst en timme innan besvärjelsen läggs.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Förändra skeende.

Temporär påskyndning* [3]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Besvärjelsen snabbar upp tiden inom ett litet område (en kvadratdecimeter) eller för ett litet föremål (en ros eller ett glas mjölk). Under loppet av några sekunder passerar 16 dagar.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Öka tid.

Magisk konservering* [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Besvärjelsen påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Tiden för detta föremål passerar med halv hastighet.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Minska tid.

Reversebilitet* [3]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Ritual (Ob3T6).
Tidsåtgång: 4 timmar.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Effekten påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Tiden för materien rör sig inom loppet av några sekunder 64 timmar bakåt i tiden. Effekter som uppnås kan vara en vissen blomma som åter blir levande eller sur mjölk som blir drickbar. En trasig mugg kan lagas. Sår och skador "läker" dock inte.
*Ritualen använder den nya effekten Reversera tid.

Spådom [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen skapar ett sant järtecken som måste tydas. Magikern måste använda en särskld metod för att skapa järtecknet (till exempel läsa i kaffesump).

Tidsflykt* [3]

Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob4T6), Transformera** (Ob3T6), Besvärjelse (Ob2T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 2 rundor.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Temporär (1 minut).
**Transformera tre kronotropiska filament till två ataxatropiska filament.
under besvärjelsens varaktighet går tiden med halv hastighet för peronen som utsatts för besvärjelsen. I strid eller då en handling måste utföras i "normal hastighet" sker alla slag med +Ob1T6.
*Besvärjelsen använder sig av den nya regeln om hur många filament som krävs för metaeffekter.

Språklig interpretans [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Ritual (Ob3T6).
Tidsåtgång: 15 minuter.
Räckvidd: Personlig.
Varaktighet: Temporär (1 timme).
Ritualen låter besvärjaren läsa en skrift på ett främmande språk.
Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig!
Länk:

Kommentar: