Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Arcana Psycotropia (Martin)

2010-05-09 @ 13:44:11

Smärta [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (30 meter).
Varaktighet: Momentan .
Besvärjelsen ger Ob1T6 Smärta. Besvärjaren måste ha en avbild av offret. Besvärjelsen är dold.

Delad smärta [3]
Färdigheter: Alstra psykotropi(Ob3T6), Ritual (Ob4T6).
Tidsåtgång: 4 timmar.
Räckvidd: Avstånd  (960 meter)
Varaktighet:Temporär.
Trollkarlen tillverkar en avbild* av den person som ska skadas. Under en timme efter det att ritualen verkställts tar offret hälften av den smärta trollkarlen får.
*Ritualen använder sig av den nya regeln om sympatetisk magi.

Lögn [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (30 meter).
Varaktighet: Temporär.
Under besvärjelsens varaktighet är det Ob1T6 lättare att ljuga eller märka om någon annan ljuger.

Tankebudskap* [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (480 meter).
Varaktighet: Momentan.
Besvärjaren skickar en tänkt mening till någon inom räckvidden. Besvärjaren måste ha en lock hår eller liknande** "kroppsdel" från personen han kommunicerar med.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Tankebudskap.
**Besvärjelsen använder sig av den nya regeln om sympatetisk magi.

Vrede [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (30 meter, area 1 meter).
Varaktighet: Temporär.
Alla slag för aggression blir en nivå lättare under besvärjelsens varaktighet. Trollkarlen måste känna till det fullständiga namnet på personerna som ska förbannas.

Läsa ytliga tankar* [3]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob2T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Temporär.
Magikern slår Ob3T6 mot den påverkades PSY. Lyckas slaget låter besvärjelsen magikern höra och se de ytligaste tankarna hos den påverkade under varaktigheten.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Läsa ytliga tankar.

Frid [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob2T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (30 meter, area 1 meter).
Varaktighet: Temporär.
*Transformera två psykotropiska filament till ett nomotropiskt filament.
Alla slag för aggression blir en nivå svårare under besvärjelsens varaktighet. Trollkarlen måste känna till det fullständiga namnet på personerna som ska påverkas.

Makt [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob2T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Personlig.
Varaktighet: Temporär.
*Transformera två psykotropiska filament till ett heliotropiskt filament.
En märkbar aura av makt strömmar över besvärjaren. De flesta slag mot PER och sociala färdigheter blir en nivå (Ob1T6) lättare. Dock blir det väldigt lätt att minnas magikern och folk lägger lätt märke till honom.

Svekfullhet [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob3T6), Transformera* (Ob3T6), Ritual (Ob3T6).
Tidsåtgång: 3 timmar.
Räckvidd: Avstånd (240 meter).
Varaktighet: Temporär (4 timmar).
*Transformera fyra psykotropiska filament till fyra skototropiskt filament.
Magikern måste ha en nära ägodel tillhörande offret**. Alla slag för Lojalitet blir därefter en nivå svårare under ritualens varaktighet.
**Ritualen använder sig av den nya regeln om sympatetisk magi.

Vanheder [1]
Färdigheter: Alstra psykotropi (Ob3T6), Transformera* (Ob3T6), Ritual (Ob3T6).
Tidsåtgång: 3 timmar.
Räckvidd: Avstånd (240 meter).
Varaktighet: Temporär (4 timmar).
*Transformera fyra psykotropiska filament till fyra skototropiskt filament.
Magikern måste ha någonting från offrets kropp** (en lock hår, nagelklipp eller liknande). Alla slag för Heder  blir därefter en nivå svårare under ritualens varaktighet.
**Ritualen använder sig av den nya regeln om sympatetisk magi.

Bereda magiskt elexir [1]


Codex X (Jocke)

2010-05-08 @ 21:20:44

Akvatisk inandning [4]
Färdigheter: Alstra hydroptropi (Ob5T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob2T6), Besvärjelse (2T6).
Tidsåtgång: 2 rundor.
Räckvidd: Personlig.
Varaktighet: Provisorisk .
*Tranformering av tre hydrotropiska filament till två ataxatropiska filament.
Besvärjelsen låter magikern andas under vatten.

Extuburerande ljungeld [3]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Avstånd (30 meter).
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen kallar ner en åskvigg från himlen som ger Ob3T6 Trauma och Ob3T6 Smärta. Läder och tjockt tyg plockar bort fem av denna skada.

Läkande invokation [1]
Färdigheter: Alstra biotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen läker Ob1T6 Trauma. Den kan bara användas på samma person en gång varje dygn.

Magisk illuminering [2]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob3T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob2T6).
Tidsåtgång: 2 rundor.
Räckvidd: Beröring (area 1 meter).
Varaktighet: Provisorisk.
*Transformering av 2 filament till 1 ataxatropiskt filament.
Besvärjelsen låter någonting magikern håller i stråla med samma ljusstyrka som en fackla.

Veshins mystiska osynlighetshex [3]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob4T6), Transformera* (Ob3T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 3 rundor.
Räckvidd: Beröring..
Varaktighet: Provisorisk.
*Transformering av 3 filament till 2 ataxatropiska filament.
Så länge besvärjaren behåller fokus är det en nivå svårare (Ob1T6) att upptäcka honom eller de personer han vidrör.

Hydroptropisk rening [1]
Färdigheter: Alstra hydroptropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Besvärjelsen renar en liter väska från gift eller alkohol. Är magikern i kontakt med förgiftat blod kan även detta renas från gift.

Flaxbesvärjelse [2]
Färdigheter: Alstra fototropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Personlig.
Varaktighet: Temporär* (4 minuter).
Besvärjelsen sänker svårighetsslag för SYN med Ob2T6 under fyra minuters tid.
* Besvärjelsen använder sig av den nya regeln om Varaktighet.


Nya effekter #2 - Kronotropi revisited

2010-05-08 @ 20:41:45

Förändra skeende
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Permanent.
Effekten gör någonting ogjort. Dock måste det som görs ogjort vara av ringa betydelse, så som att trampa i en vattenpöl eller välta ett glas vatten. Finner spelledaren att händelsen är av betydelse fungerar effekten inte. Istället räknas detta då som ett sant järtecken, eftersom magikern inser att effekten inte fungerade varvid händelsen måste vara av framtida betydelse. För varje magnitud kan man förändra ett skeende upp till en timme bakåt i tiden.

Öka tid
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Temporär.
Effekten snabbar upp tiden inom ett litet område (en kvadratdecimeter) eller för ett litet föremål (en ros eller ett glas mjölk). Under loppet av några sekunder passerar åtskillitgt mer tid. För varje extra filement som läggs till effekten fördubblas mängden materia som påverkas. Den tid som passerar är lika många dagar som effektens varaktighet i minuter.

Minska tid
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Permanent
Effekten påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Tiden för detta föremål passerar med halv hastighet. Extra filament halverar tiden som passerar eller fördubblar mängden materia som påverkas.

Reversera tid
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Temporär.
Effekten påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Den tid som spolas bakåt är densamma som effektens varaktighet. För varje extra filement som läggs till effekten fördubblas mängden materia som påverkas. Effekter som uppnås kan vara en vissen blomma som åter blir levande eller sur mjölk som blir drickbar. En trasig mugg kan lagas. Sår och skador "läker" dock inte.

Psykometri
Kronotropi: 1+, Räckvidd: Beröring, Varaktighet: Momentan
Effekten låter magikern se vad ett föremål "upplevt" det senaste dygnet. Beroende på vad det är för ett objekt magikern läser av kommer bilderna i olika form. En sten kan lägga märke till någon som passerat, en nygjord tavla kan visa hur konstnären ser ut, och så vidare. Som regel kan spelledaren ge en tydlig bild eller besvara en fråga för varje filament som är lagt i effekten. Dessutom fördubblas tiden som skådas för varje filament.


Codex Kronomanticus (Ingmar)

2010-05-08 @ 20:40:08

Psykometrisk assimilering* [3]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen låter magikern se vad ett föremål "upplevt" de senaste fyra dygnen. Beroende på vad det är för ett objekt magikern läser av kommer bilderna i olika form. En sten kan lägga märke till någon som passerat, en nygjord tavla kan visa hur konstnären ser ut, och så vidare. Som regel kan spelledaren ge en tydlig bild eller besvara en fråga för varje filament som är lagt i effekten, det vill säga tre.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Psykometri.

Tillrättavisa* [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen gör någonting ogjort. Dock måste det som görs ogjort vara av ringa betydelse, så som att trampa i en vattenpöl eller välta ett glas vatten. Finner spelledaren att händelsen är av betydelse fungerar effekten inte. Istället räknas detta då som ett sant järtecken, eftersom magikern inser att effekten inte fungerade varvid händelsen måste vara av framtida betydelse. Det som ska förändras får ha skett som högst en timme innan besvärjelsen läggs.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Förändra skeende.

Temporär påskyndning* [3]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Besvärjelsen snabbar upp tiden inom ett litet område (en kvadratdecimeter) eller för ett litet föremål (en ros eller ett glas mjölk). Under loppet av några sekunder passerar 16 dagar.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Öka tid.

Magisk konservering* [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Besvärjelsen påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Tiden för detta föremål passerar med halv hastighet.
*Besvärjelsen använder den nya effekten Minska tid.

Reversebilitet* [3]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Ritual (Ob3T6).
Tidsåtgång: 4 timmar.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Permanent.
Effekten påverkar ungefär en kubikdecimeter materia. Tiden för materien rör sig inom loppet av några sekunder 64 timmar bakåt i tiden. Effekter som uppnås kan vara en vissen blomma som åter blir levande eller sur mjölk som blir drickbar. En trasig mugg kan lagas. Sår och skador "läker" dock inte.
*Ritualen använder den nya effekten Reversera tid.

Spådom [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 1 runda.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Momentan.
Besvärjelsen skapar ett sant järtecken som måste tydas. Magikern måste använda en särskld metod för att skapa järtecknet (till exempel läsa i kaffesump).

Tidsflykt* [3]

Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob4T6), Transformera** (Ob3T6), Besvärjelse (Ob2T6), Besvärjelse (Ob1T6), Besvärjelse (Ob1T6).
Tidsåtgång: 2 rundor.
Räckvidd: Beröring.
Varaktighet: Temporär (1 minut).
**Transformera tre kronotropiska filament till två ataxatropiska filament.
under besvärjelsens varaktighet går tiden med halv hastighet för peronen som utsatts för besvärjelsen. I strid eller då en handling måste utföras i "normal hastighet" sker alla slag med +Ob1T6.
*Besvärjelsen använder sig av den nya regeln om hur många filament som krävs för metaeffekter.

Språklig interpretans [1]
Färdigheter: Alstra kronotropi (Ob3T6), Ritual (Ob3T6).
Tidsåtgång: 15 minuter.
Räckvidd: Personlig.
Varaktighet: Temporär (1 timme).
Ritualen låter besvärjaren läsa en skrift på ett främmande språk.