Slagfältet under antiken

Slagfältet under antiken behandlar utförligt den militärtekniska utvecklingen från årtusendena före Kristi födelse och fram till och med Romarrikets fall. Utförliga texter blandas medåtskilliga teckningar, målningar och kartor för att illustrera taktiker, strategier och tekniker. Boken får därigenom en otrolig "appeal" som kanske ställer högre krav på innehållet än vad som egentligen erbjuds.

Exakt var den felande länken återfinns är svårt att avgöra, men ett torftigt språk, felplacerade eller felciterade bilder, skiftningar mellan oerhört simpelt till extremt svårt språk och en uppsjö av upprepningar drar ner betyget rejält. Dessutom, vilket den svenska översättningens militärhistoriska granskare påpekar, tar sig författarna även väldigt stora friheter vad gäller tilkningen av historiska källor. Slagfältet under antiken är intressant men av ack så låg kvalitet vid en närmare granskning.


Monstertomtens betyg:

Dick Harrison - I skuggan av Cathay. Västeuropéers möte med Asien 1400-1600.

Då jag studerade historia i Lund hade jag förmånen att ha Dick Harrison som föreläsare och senare examinator vid C-uppsatsen. Tycka vad man vill om hans ofta tjockskalliga personlighet så var han en briljant pedagog.

I skuggan av Cathay berättar Harrison utifrån flertalet olika resedagböcker om västerlänningars erfarenheter då de reste in i det okända Centralasien. I ljuset av deras fantastiska erfarenheter och beskrivningar klargörs även en bild av en framväxande rasism, skapad under reformationens och motreformationens era.

Harrison skriver med ett enkelt språk. Dock bli I skuggan av Cathay emellanåt lite träig då spännande redogörelser blandas med ointressanta smådetaljer. Det är svårt att hitta ett jämnt fokus i texten eftersom Harrison vill få med alla sina reflektioner, stora som små.

På det hela är det en intressant iakttagelse, men på grund av källornas subjektiva natur säger den, vilket Harrison påpekar, mer om Européernas tankar om sig själva och andra än vad den säger om Centralasien under 1400- till 1600-talet. En intressant iakttagelse Harrison gör är just hur Centralasien länge varit (och egentligen fortfarande är) oerhört avlägset, både geografiskt och mentalt. Det var lika farligt att resa via den nedlaggda sidenvägen på 1500-talet som att färdas genom 90-talets Afganistan.

Monstertomtens betyg:

Islam: A short History - Karen Armstrong

Under 600-talet genomgick det arabiska folket en enorm förändring. De fick genom profeten Muhammed tillgång till en religion som på många sätt enade dem och gav initiativkraft där de tidigare stått splittrade och oense. Från Mellanöstern påbörjades så islams kraftfulla expansion, först som en religion enbart för araber men snart som en sympatisk och lättaccepterad trosuppfattning för alla de folk som erövrades av muslimska härförare.

Kring den heliga stenen Kaba i Mekka har man låtit uppföra en enorm moské. Det sägs att stenen föll rån himlen och att helgedomen ursprungligen byggdes av Adam själv.
Kaba är denna kubformade byggnad i Mekka, omgiven av en enorm moské.


Karen Armstrong är en amerikansk religionshistoriker som skrivt flertalet böcker om både islam och fundamentalism. Islam: A Short History är just en relativt kort sammanfattning av denna världsreligions krångliga historia, från födelsen i Mekka 610 och fram till dagens militanta islamister som av väst tycks uppfattas som representativa för religionen. Boken skrevs före World Trade Center-katastrofen, men ändå tycks den på ett kusligt sätt förutspå händelsen.

Islam: A Short History ger en ganska komplicerad bild av en religion som gjorts komplicerad genom att spridas över hela världen och till mängder med länder och etniciteter. Det är med andra ord ingen hel enkel läsning och den tar upp allt från historiska krig till de olika inriktningarnas ursprung. Men för den som vill lyfta på locket till islams mysterier och kanske försöka förstå denna fantastiska religion är det en utmärkt början.


Monstertomtens betyg:

RSS 2.0